PREP võib veelgi vähendada HIV-nakkuse pärast ravi alustamist partner

Sa oled sisse Algatamine => Retroviirusevastased => Tenofoviirdisoproksiilfumaraadiga => PREP võib veelgi vähendada HIV-nakkuse pärast ravi alustamist partner
?>